Utrzymanie właściwej płynności finansowej jest ważne nie tylko w biznesie, ale również w sporcie. Właśnie z myślą o klubach sportowych oraz o sportowcach firmy faktoringowe wprowadziły rozwiązania wspierające finansowanie w tym sektorze. Zobacz, na czym polega faktoring dla sportowców i co można z nim osiągnąć!

Na czym polega procedura finansowania faktur?

W faktoringu biorą udział trzy strony, a dokładnie to faktor, czyli firma prowadząca faktoring, jej klient, czyli faktorant, a także dłużnik – kontrahent.

Usługa faktoringu daje możliwość finansowania faktur. Wobec tego korzystający z niej podmiot może uzyskać zapłatę za wystawioną fakturę już w ciągu jednego dnia.

Faktoring umożliwia również łatwiejsze prowadzenie zakupów w wariancie odwrotnym, czyli zakupowym. Wtedy dochodzi do natychmiastowego przekazania środków do dostawcy przez faktora, natomiast kupujący może opłacić zamówienie później.

Skorzystanie z usługi faktoringu daje możliwość utrzymania płynności finansowej i obniża ryzyko powstawania zatorów płatniczych, które mogą prowadzić nawet do utraty stabilności finansowej i bankructwa.

Faktoring dla klubów sportowych i sportowców

Usługa faktoringu jest często kojarzona z klasycznym biznesem, między innymi z firmami transportowymi, produkcyjnymi czy budowlanymi. Warto jednak wiedzieć, że można też wykorzystać faktoring dla klubów sportowych i sportowców.

Finansowanie dla klubów sportowych oraz dla zawodników ma podobne działanie, dlatego pozwala ono na łatwe finansowanie działalności, zwłaszcza w obliczu nieregularnych i odroczonych wpływów, na przykład w formie transz sponsorskich z kontraktów, sprzedaży praw, zawodników, sprzedaży biletów.

Wobec tego faktoring dla sportowców oraz dla klubów sportowych minimalizuje ryzyko wynikające z braku odpowiednich środków na działalność. Dzięki temu panowanie nad finansami staje się łatwiejsze, co przekłada się na terminowe regulowanie zobowiązań – wynagrodzeń, opłat, a także łatwiejsze prowadzenie inwestycji.

Jak działa faktoring w sporcie?

Żeby rozpocząć korzystanie z usługi jak faktoring dla klubów sportowych oraz dla sportowców, wystarczy podpisanie umowy z firmą faktoringową.

Po wystawieniu faktury terminowej należy przekazać ją do finansowania do faktora, który wypłaca środki jeszcze przed umieszczonym na fakturze terminem płatności. Za usługę faktoringu pobierana jest niewielka opłata, najczęściej zależna od wysokości faktury.

Wobec tego faktoring dla sportowców i dla klubów sportowych stanowi korzystny sposób finansowania, który pozwala na utrzymanie płynności działalności także w branży sportowej.